Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce.

Profil

Osobní

Oblíbené